Prijzen per 1-1-2024

Helaas ontkomen wij er niet aan om per 1-1-2024 onze prijzen iets te verhogen. 
Aan de prijzen hieronder getoond, kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.
De prijs op de kassa is leidend. De nieuwe menukaart volgt zo spoedig mogelijk.

Leider kommen wir nicht umhin, unsere Preise zum 1.1.2024 leicht anzuheben. 
Aus den unten angegebenen Preisen können daher keine Rechte abgeleitet werden.
Der Preis an der Kasse ist führend. Die neue Speisekarte wird so bald wie möglich folgen.